Bēgļu gaitās

2-7
48-67
12+
Kalēju iela 57, Central District, Riga, Latvia – kārte 20662222 Rezervē šeit divos klikšķos!
Ātrāk nekā piezvanīt!

Rezervācija

Izvēlies laiku

Rezervācija

Norādiet precīzu kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar jums sazināties. Neparedzētu apstākļu gadījumā, ja mēs nevarēsim ar jums sazināties, rezervācija var tikt anulēta!

Bēgļu gaitās

Ir 1944. gada oktobris, Rīgai otro reizi tuvojas Otrā pasaules kara frontes līnija, bet aiz tās - Sarkanā armija. Vienīgais ceļš uz drošību ir tikt uz kuģa kādā no Kurzemes ostām. Laika pārdomām nav; ir nekavējoties jākravā koferi un jādodas ceļā!


Izlaušanās spēle ir balstīta vēsturiskos notikumos. Pēc spēles dalībniekiem ir  iespēja apmeklēt arī izstādi. Izstāde un spēle kopā ir viens veselums: izstāde veidota tā, lai skaidrotu un sniegtu īstus piemērus spēles gaitā pieredzētajam. Gan spēles, gan izstādes pamatā ir muzeja “Latvieši pasaulē” krājuma materiāli un dzīvesstāsti. Izstādes apmeklējums ir ietverts spēles cenā. Vairāk informācijas: http://beglugaitas.lapamuzejs.lv/